DANIEL KARÁSEK

psychoterapie - poradenství - supervize

Základní údaje
Jméno a příjmení:
Bc. Daniel Karásek
Datum narození:
5. 3. 1978
Tel. číslo:
+420 725 114 889
IČO:
73474452
Rodinný stav:
ženatý, 3 děti
Vzdělání
2016 - 2019 (probíhá)
Postgraduální výcvik v gestalt terapii, Gestalt Plus, Praha
2015 - (probíhá)
Fakulta humanitních studií UK v Praze, obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (NMgr.), zaměření Supervize
2010 - 2014
Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Sociální a charitativní práce, (Bc.)
2009 - 2015
Komplexní psychoterapeutické vzdělání – Systematický psychoterapeutický výcvik v integrativní terapii s hlavním zaměřením na gestalt terapii- INSTEP(Institut pro skupinovou terapii), 859h, Praha
2007 - 2009
Výcvik v dramaterapii pod vedením Mgr. MgA. Blanky Kolínové, Nota Bene, 300h, Praha
Pracovní zkušenosti
2018
soukromá terapeutická praxe
1.10. 2014 - 31.8.2016
terapeut, Krizové Centrum pro rodiny s dětmi, Portus, Prachatice
1.5. 2011 - 31.5. 2014
zástupce vedoucí, metodik programu, Terapeutická komunita Podcestný Mlýn, Společnost Podané ruce, Brno
1.1. 2006 - doposud
terapeut, Terapeutická komunita Podcestný Mlýn, Společnost Podané ruce, Brno
2002 - 2006
OSVČ, pracovník ve výškách a nad volnou hloubkou
2001 - 2002
technik zvuku, Divadlo F.X. Šaldy, Liberec
1999 -2001
technik zvuku, Dejvické divadlo, Praha
1998
loutkoherec, Divadlo z půdy, Klášter Hradiště
1996 -1997
rekvizitář, Městské divadlo, Mladá Boleslav
1996
průvodce, Městské muzeum, Bělá pod Bezdězem
Supervizní činnost (od 2016)
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Úřad vlády ČR - Agentura pro sociální začleňování
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Registrované sociální služby - Člověk v tísni
Individuální supervize pracovníků v sociální oblasti
Další vzdělávání
Rozvojová terapie
2011 až 2015 individuální terapie - 94h
Kurzy
Sebereflexe jako účinný nástroj pomáhajícího pracovníka - 24h, I.E.S., Brno
Žena a drogová závislost-problematika Gender - 15h, I.E.S., Brno
Úvod do psychiatrie a problematiky psychofarmak, duální diagnózy - 6h, I.E.S., Brno
Zvládání agrese - možnosti a limity práce s různými druhy agrese - 15h, I.E.S., Brno
Poradenské dovednosti II - 16h, I.E.S, Brno
Kontrakt a individuální plánování - 20h, I.E.S, Brno
Krizová intervence + Krizová intervence v praxi - 40h, I.E.S., Brno
Základy arteterapie v pomáhajících profesích -16h, I.E.S., Brno
Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v krizových okamžicích klienta - 20h, I.E.S., Brno
Pracovník pro resocializaci osob duševně nemocných, tělesně, smyslově a mentálně handicapovaných - 100h odborného výcviku a tréninku, SPAS Praha
Semináře
Mužský faktor - 10h, INSTEP, Praha
Sny naživo - 8h, Gestalt Stream, Praha
Jiné
Aktivní účast na konferenci terapeutických komunit Liberec, (příspěvek - Mužská skupina v programu terapeutické komunity Podcestný Mlýn aneb muži v krizi v mužské krizi)
Další kurzy, semináře, AT konference, konference expresivních terapií, odborné setkání sekce TK A.N.O., konference terapeutických komunit, supervize a jiné
Další činnosti během let
výroba a prodej indiánských teepee
zkušenost manuální práce v zahraničí (Anglie, Francie)
veřejné prezentace knih vydaných nakl. Argo, Praha
herec, Divadlo Marky Míkové, Praha (2000-2002)
herec, dramaturg, Dočasná šejkspírovská společnost při Jedličkově ústavu, Praha (1999 -2000)
putovní tábory pro lidi s postižením i bez (Jedličkův ústav Praha),
účastník i hl. organizátor (1994 -2001)
hl. organizátor charitativního koncertu Portus, Praha a jiné
Certifikáty
Dramaterapie
Komplexní psychoterapeutické vzdělání
Bakalářský diplom
Vytvořili v roce 2018 Jiří Kněžíček a Daniel Karásek