DANIEL KARÁSEK

psychoterapie - poradenství - supervize

Základní údaje
Jméno a příjmení:
Mgr. Daniel Karásek
Datum narození:
5. 3. 1978
Tel. číslo:
+420 725 114 889
IČO:
73474452
podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku
Vzdělání
2016 - 2019
Postgraduální výcvik v Gestalt terapii, Gestalt Plus, 348 h, Praha
2015 - 2021
Fakulta humanitních studií UK v Praze, obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (NMgr.), zaměření Supervize
2010 - 2014
Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Sociální a charitativní práce, (Bc.)
2009 - 2015
Komplexní psychoterapeutické vzdělání – Systematický psychoterapeutický výcvik v integrativní terapii s hlavním zaměřením na Gestalt terapii- INSTEP(Institut pro skupinovou terapii) ČLS JEP, ČAP, EAIP, 859h, Praha
2007 - 2009
Výcvik v dramaterapii pod vedením Mgr. MgA. Blanky Kolínové, Nota Bene, 300h, Praha
Odborná praxe
Od 2018
soukromá terapeutická praxe
2/2019 - 10/2019
terapeut, APLA Jižní Čechy, z.ú.
10/2014 - 8/2016
terapeut, Krizové Centrum pro rodiny s dětmi, Portus, Prachatice
5/2011 - 5/2014
zástupce vedoucí, metodik programu, Terapeutická komunita Podcestný Mlýn, Společnost Podané ruce, Brno
1/2006 - 12/2018
terapeut, Terapeutická komunita Podcestný Mlýn, Společnost Podané ruce, Brno
Supervizní činnost (od 2016)
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Úřad vlády ČR - Agentura pro sociální začleňování
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Registrované sociální služby - Člověk v tísni
Terapeutická komunita pro drogově závislé
Individuální supervize pracovníků v sociální oblasti
Lektorská činnost (od 2019)
Lektor nácviku terapeutických dovedností - Výcvik integrace v psychoterapii
Členství v odborných institucích
ČAP - Česká asociace pro psychoterapii, řádný člen
Vystoupení na konferencích
Konference pracovníků terapeutických komunit v Liberci 2013
Mužská skupina v programu terapeutické komunity Podcestný Mlýn aneb muži v krizi v mužské krizi

Další vzdělávání

Sebereflexe jako účinný nástroj pomáhajícího pracovníka - 24h, I.E.S., Brno
Žena a drogová závislost-problematika Gender - 15h, I.E.S., Brno
Úvod do psychiatrie a problematiky psychofarmak, duální diagnózy - 6h, I.E.S., Brno
Zvládání agrese - možnosti a limity práce s různými druhy agrese - 15h, I.E.S., Brno
Poradenské dovednosti II - 16h, I.E.S, Brno
Kontrakt a individuální plánování - 20h, I.E.S, Brno
Krizová intervence + Krizová intervence v praxi - 40h, I.E.S., Brno
Základy arteterapie v pomáhajících profesích -16h, I.E.S., Brno
Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v krizových okamžicích klienta - 20h, I.E.S., Brno
Pracovník pro resocializaci osob duševně nemocných, tělesně, smyslově a mentálně handicapovaných - 100h odborného výcviku a tréninku, SPAS Praha
Mužský faktor - 10h, INSTEP, Praha
Trauma a traumatická krize -7h, Instep, Praha
Sny naživo - 8h, Gestalt Stream, Praha
Certifikáty

Postgraduální výcvik v Gestalt terapii
Dramaterapie
Komplexní psychoterapeutické vzdělání
Bakalářský diplom
Magisterský diplom
Vytvořili v roce 2018 Jiří Kněžíček a Daniel Karásek